19 de junio de 2016

CÒLONIA LLAUDET.La fàbrica i la primera colònia foren construïdes al final del segle XIX per Tomás Alexandre. El 1901 l'arrendà a la raó socialJosé M. Llaudet, Sociedad en Comandita, dedicada a la fabricació de filats de cotó. Posteriorment, els Llaudet van comprar la fàbrica, la colònia i el salt d'aigua el 1924 i ampliaren la colònia amb la construcció d'un edifici de serveis (bar, teatre i cooperativa) i una residència per al director de la colònia. Entre 1944 i 1952 s'amplià la fàbrica i la colònia amb la construcció d'un nou nucli, el Pagès, on es construïren nous habitatges i una església.