6 de diciembre de 2016

CÒLONIA VIDAL II .CAMÍ A LA FÀBRICA.

La fàbrica es va posar en marxa l'any 1901, tot i que des del 1896 ja es treballava en la construcció de la resclosa del canal. Al primer pis s'instal·laren les contínues i el retort, i al segon pis, sota teulada, les selfactines i els aspis. El cotó que s'hi filava i teixia procedia d'Amèrica, Índia i Egipte, i arribava a la colònia gràcies a la línia ferroviària Manresa-Berga, inaugurada el 1887. Les bales de cotó s'emmagatzemaven a la planta baixa de la fàbrica, prop de les naus on hi havia el batan, les cardes, els manuars i les metxeres. El 1920 es va fer la primera ampliació important, que va suposar l'augment en un pis de les naus, es va construir el cos central i es va canviar la coberta. L'enginyer de la família, Vicenç Vidal i Casacuberta, germà de l'hereu, va ordenar la instal·lació de diferents tipus de telers mecànics, estrets i amples, de garrot i d'espasa, i més tard els automàtics Rutti, a la planta baixa d'aquest cos. D'altra banda, al segon pis es feia el procés de preparació del fil, amb els ordidors, les màquines de nuar i les d'omplir les bitlles.Maquinària utilitzada en el procés fabril.

  • Obridora: és l'encarregada d'obrir els flocs i eliminar les fulles, brutícia, llavors, i altres impureses de les fibres.
  • Carda de xapons: és la màquina que desenreda les fibres.

  • Manuar: és la que estira, pentina i orienten les metxes.  • Metxera: són les màquines que estiren i fan més primes les metxes.

  • Contínua: és l'encarregada de convertir les metxes en fil.  • Ordidor: màquina que agrupa tots fils en un plegador.
  • Teler de garrot: és la màquina que transforma el fil en teixit.